energia A+, Armadietto a specchio Topas ECO - Bianco, Sieper

74.99 EUR